กำหนดการ หนังสือตอบรับ
  ตารางการนำเสนอ Oral  
  ตารางการนำเสนอ Poster  

ด่วน! เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

โปรดตรวจสอบ ชื่องานวิจัย และชื่อผู้วิจัย ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกเกียรติบัตรแก่ผู้วิจัย 

หากในวันนำเสนอบทความ ผู้วิจัยขอแก้ไขเกียรติบัตร จะคิดค่าบริการแผ่นละ 30 บาท (ไม่รวมค่าบริการส่ง)


เรียนผู้วิจัยทุกท่าน : ในการเตรียมการนำเสนอบทความ มีขั้นตอนดังนี้

การนำเสนอแบบ Oral   การนำเสนอแบบ Poster

 1. Download template power point จากหน้าเว็บไซต์ nctim.rmu.ac.th จัดตามรูปแบบ
 2. เตรียมไฟล์ที่จะใช้นำเสนอด้วย เช็ครายชื่องานวิจัยของตนเองว่านำเสนอ ห้องใด เวลาเท่าไร
 3. นำไฟล์ที่จะนำเสนอ ไปลงเครื่องที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ในเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยการนำเสนอ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที นำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที ทั้งนี้เวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ chair session ประจำห้อง

 

 1. Download template poster จากหน้าเว็บไซต์ nctim.rmu.ac.th จัดตามรูปแบบ
 2. เตรียมโปสเตอร์ที่จะใช้นำเสนอมาติดที่บอร์ดที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ จะมีรหัสของงานวิจัยติดแจ้งตามบอร์ด
โดยผู้วิจัยต้องเตรียมกาวสองหน้า (แบบหนา) มาด้วย เพื่อใช้ติด ซึ่งนักวิจัยทั่วไปและบัณฑิตศึกษา จะนำเสนอบริเวณลานชั้น 5 ส่วนนักวิจัยระดับปริญญาตรี จะอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้วิจัยสามารถนำโปสเตอร์มาติดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2560
 3. ในการนำเสนอ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที นำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที ทั้งนี้เวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกรรมการประจำกลุ่ม

     
สอบถามเกี่ยวกับบทความวิจัย โทร. 083-6778589 (คุณจักรี)   สอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน โทร. 081-3205207

ด่วน!!! : เรียนผู้วิจัยทุกท่าน สำหรับผู้วิจัยท่านใดที่ชำระเงินแล้ว หรือยังไม่ได้ชำระเงิน ให้ดำเนินการชำระเงินและยืนยันการแจ้งยอดในระบบอีกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกเครือข่าย ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าเกินโควตา หรือ ไม่ หากเกินจะต้องดำเนินการชำระเอง และให้ระบุด้วยว่าจะออกใบเสร็จในนามของใคร เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการถูกต้อง 

 

และแจ้งข้อมูลการชำระผ่านระบบ หรือโทรแจ้งผล ผ่านเบอร์ 081-3205207 

ห้ามฝากผ่านตู้ ADM!! 

ให้โอนผ่าน ATM, App ของธนาคาร หรือ ฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

 

 

 

 

เครือข่ายความร่วมมือ